• 17. 04. 2024

  Instalujeme optickou kabeláž v Letohradě na Kunčicích v lokalitě Za humny.

 • 20. 11. 2023

  Dnes jsme zprovoznili datovou optickou linku do nového sídla firmy Mecawell v Dlouhoňovicích.

 • 08. 11. 2023

  V Žamberku jsme včera nainstalovali optický kabel z ulice Klostermannovy, Havlenovy až do ulice Hluboká č.p.97. Tato trasa je pro nás historicky významná, neboť v čp.97 před 30 lety Alberon začal poskytovat služby svým zákazníkům.

 • 20. 10. 2023

  V Lichkově jsme dokončili další etapu budování optické sítě v celkové délce cca 500m.

 • 20. 10. 2023

  V Žamberku jsme dokončili instalace optických sítí v Havlenově a Tyršově ulici.Reference

Ing. Libor Vlček, OEZ Letohrad

S firmou Alberon Ing. Jana Kohouta OEZ spolupracuje již mnoho let. Z původního zaměření na dodávky prostředků výpočetní techniky a zajišťování servisu využíváme nyní hlavně služeb spojených s internetem. Velkými přednostmi spolupráce s firmou Alberon jsou vysoká kvalita poskytovaného plnění a rychlost reakce na naše požadavky.

Ing. Libor Vlček
finanční ředitel OEZ s.r.o.

RNDr. Renata Frimlová, Orlická hydrogeologická společnost

Jako soukomá podnikatelka, ředitelka a spolumajitelka firmy dnes již o 40 zaměstnancích v oboru širokého spektra geologických, ekologických a vodohospodářských služeb a služeb pro regiony měst a obcí potřebuji ke své práci nezbytně Internet a elektronickou poštu. Vůbec si nepamatuji, kdy jsem naposledy použila fax. Protože mám přes den plno jednání, vyhovuje mně večer vyřídit e-mailem pokyny našim zaměstancům, sdělit podstatné zákazníkům nebo subdodavatelům. Z Internetu jsem zvyklá čerpat značné množství informací, např. informace o dotačních programech jednotlivých resortů pro obce a regiony, státní politiky a strategie apod. Pro toto všechno potřebuji spolehlivé a rychlé připojení na Inernet nejen v práci, ale i doma. Naše cesta za spolehlivým připojením na Internet vedla přes žamberskou firmu ALBERON. Nejdříve jsme byli připojeni přes linku Telecomu. Musím však říci, že s tímto jsem nebyla spokojena z důvodu dlouhého připojování a z hlediska telefonních poplatků jsem byla nucena hlídat čas připojení a při delších pauzách se odpojit a pak zase zdlouhavě připojovat. Stávalo se, že nebylo možné ve frekventované době se vůbec připojit a spojení někdy v půli práce spadlo. Na vině nebyla firma Alberon, ale to, že pro naši rozsáhlou práci a potřebu přenosu souborů někdy i o velikosti několika MB prostě tento způsob připojení nevyhovoval. Proto jsem využila nabídky firmy ALBERON řešit situaci připojením bezdrátovým přes anténu na žamberské radnici s paušální sazbou okolo 450,- Kč/měsíc, což nám poskytuje možnost přenosu dostatečného množství dat. Co si nemohu vynachválit je skutečnost, že člověk je vlastně permanentně na signálu a permanentně připojen bez jakéhokoliv časového omezení. Data se načítají velmi rychle a náš náročný partner nám elektronicky občas pošle zazipovaný grafický soubor o velikosti 10 MB a my ho v Žamberku doma bez problémů přijmeme. Rovněž stahování informací z Internetu je vysoce komfortní a spolehlivé.

RNDr. Renata Frimlová, OHGS
Masarykovo náměstí 181, Žamberk

Miloš Faltejsek, manažer IT TESTA Letohrad s.r.o.

Spolupráce firmy TESTA Letohrad s firmou ALBERON začala v roce 1996 dodávkou HW. S rozvojem firmy a rostoucími nároky na její počítačové vybavení jsme opět zajišťovali další nákup HW i SW u této firmy. Po předcházejících zkušenostech s dodávkami HW a SW byla v roce 1998 instalována síť typu Ethernet, připojení k Internetu a firmou ALBERON vytvořeny stránky www.testa.cz. V této době byla uzavřena smlouva o poskytování služeb v síti Internet a technické podpoře. V roce 1999, při výstavbě nové administrativní budovy, byla firma ALBERON na základě výběrového řízení vybrána na instalaci strukturované kabeláže pro zabezpečení síťových připojení a instalací bezdrátového připojení Internetu. V současné době zabezpečují pracovníci firmy ALBERON, ponejvíce pan Jan Voříšek, veškerou servisní a poradenskou činnost k naší plné spokojenosti.

Miloš Faltejsek, TESTA s.r.o.

Ing. Petr Svatoš, jednatel Kumpers textil Těchonín s.r.o.

Spolupráce mezi naši firmou a f. Alberon započala ihned po založení naší společnosti a to v roce 1995. Z počátku bylo hlavní těžiště spolupráce orientováno na nákup a servis PC. V současné době nám firma Alberon zajišťuje komplexní servis v oblasti datové sítě a přenosu dat prostřednictvím internetu. Firma Alberon s velice promyšlenou strategií systemu Breezenet ve velmi složitých horských podmínkách dokázala jako jediná v regionu Žamberk zajistit dostatečnou úroveň signálu a tím i funkční přenos dat pro naši firmu. Situace byla o to komplikovanější, že naše firma sídlí v údolí Tiché Orlice v obci Těchonín a data jsou přenášena retranslací a přijímána na vrcholu našeho cca 40m vysokého továrního komína. Při práci s internetem je vidět, že fa. Alberon má trvalou snahu o nová technická řešení s přínosem zrychlit průchodnost toku dat. Servery se otevírají téměř okamžitě a práce s internetem se tak stává funkčním potěšením. Naše firma má zájem propojit v tomto roce vnitropodnikové informační systémy s mateřskou firmou v SRN rovněž prostřednictvím Internetu. Doufáme, že datové propojení provedené firmou Alberon se osvědčí i v tomto případě a pomůže výrazně zvýšit vzájemnou informovanost a logistiku celé firmy.

Ing. Petr Svatoš, jednatel společnosti

Mgr. Radek Krejčí, ZEZ SILKO s.r.o. Žamberk

S firmou Alberon spolupracujeme již několik let. Nejprve jako s poskytovatelem internetu. Postupně jsme přešli, v březnu 2000, z pevného připojení na bezdrátový přenos dat. V obou případech byla zajištěna vysoká spolehlivost internetového spojení. Přechodem na bezdrátový přenos dat se internetové služby velice zrychlily a zkvalitnily. V posledních dvou letech jsme začali s firmou Alberon spolupracovat i jako z dodavatelem komponentů pro výpočetní techniku. Díky vysoké profesionalitě všech pracovníků firmy je i tato spolupráce na velmi vysoké úrovni.

Mgr. Radek Krejčí, ZEZ SILKO, s.r.o.

Ing. Jan Kolomý, manažer IT ISOLIT BRAVO Jablonné nad Orlicí

Za cca dvouleté spolupráce s firmou pana Kohouta - Alberon mohu konstatovat, že přes počáteční neúspěchy se jedná o firmu, která v oblasti Internetu „umí“. Vždy se snažila problémy řešit rychle a ochotně k naší spokojenosti. Součastná kvalita služeb je na podstatně vyšší úrovni než před dvěma roky.

Jan Kolomý, ISOLIT BRAVO s.r.o.

Mudr. Jiří Jireš, léčebný ústav ALBERTINUM, Žamberk

Firma Alberon, Ing. Kohout, Hluboká ul., Žamberk, je naším jediným dodavatelem počítačové techniky. Provádí její servis včetně zajištění dodávky operačních systémů, případně některých vybraných programů a jejich instalace. Provozuje náš server pro Internet. Naše spolupráce probíhá již několik let. Se službami firmy jsme opravdu spokojeni a naše obchodní a smluvní vztahy jsou vynikající.

Mudr. Jiří Jireš, ředitel

Ing. Petr Vojtěch, SOŠ a SOU automobilní, Ústí nad Orlicí

Na základě dlouhodobé spolupráce a zejména v souvislosti s poslední dodávkou počítačové učebny, která svým rozsahem rozhodně nepatří mezi malé zakázky, Vám chci vyslovit poděkování. Zvláště si vážím, s jakou rychlostí byla obchodní záležitost realizována, a to v termínu, který je nejméně vhodný, tj. konec kalendářního roku. Potvrdilo se mi, že má volba při výběrovém řízení na dodavatele byla správná s konstatováním, že dlouhodobá bezproblémová spolupráce je nejlepším kriteriem výběru. Považujte tedy tento dopis za poděkování za všechny akce, které jsem s Vaší firmou realizoval, namátkou vybírám:

- kompletní dodávka počítačové učebny do SOU Letohrad včetně softwarového vybavení a zajištění kompletního servisu

- spolupráce při realizaci programu automatizované regulace pomocí výpočetní techniky

- zajištění internetového spojení opět s veškerým servisem a s výrazně vyšší spolehlivostí oproti službám jiných firem.

Tlumočte mé poděkování i ostatním pracovníkům Vaší firmy za velice kvalitní odvedenou práci.

Ing. Petr Vojtěch, ředitel SOŠ a SOU automobilního

RNDr. Antonín Fiala, Městský úřad Žamberk

Již od roku 1995 využívá městský úřad v Žamberku služeb firmy Alberon. Od počátku spolupráce používáme výpočetní techniku firmy Alberon a v posledním roce i bezdrátové připojení do veřejné sítě Internet a webhosting pro www stránky města Žamberk v rámci projektu www.orlicko.cz.

Od první chvíle jsme se nesetkali se zásadnějším problémem a výpočetní technika dodávaná firmou Alberon funguje k naší plné spokojenosti. Stejně tak nikdy nedošlo k většímu výpadku v připojení do Internetu nebo webhostingu stránek města.

Z pohledu MÚ Žamberk lze služby, poskytované firmou Alberon Žamberk, hodnotit jako velmi dobré.

RNDr. Antonín Fiala, tajemník MÚ Žamberk

Ing. Karel Vojta, poliklinika Žamberk

Firma ALBERON pro nás zajišťuje dodávky a instalaci výpočetní techniky a počítačové sítě v našich poměrně složitých organizačních podmínkách. Jednotlivá lékařská oddělení jsou součástí globální počítačové sítě nainstalované v prostorách polikliniky, přičemž je nutné zajistit logickou separaci jednotlivých specialistů a oddělení tak, aby jejich subnet byl samostatnou logickou jednotkou. Firma ALBERON pro nás zajišťuje též technologie pro zálohování dat, které jsou pro nás velmi důležité. Celý objekt poliklinky je zároveň připojen bezdrátovou technologií k síti internet. Se službami firmy Ing. Jan Kohout, ALBERON jsme spokojeni.

Ing. Karel Vojta, Poliklinika Žamberk
RNDr. Antonín Fiala, tajemník MÚ Žamberk

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o.

Jako svého partnera v dodávkách síťových služeb a připojení k síti Internet si společnost VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. vybrala firmu Alberon teprve nedávno. I přes výborné reference společnosti Alberon, panovaly jisté obavy o kvalitu a rychlost připojení, plynoucí z naší geografické polohy. Ovšem všechny naše obavy se rozplynuly během prvního měsíce používání. Vysoká úroveň profesionality, odborných znalostí a maximálního zaměření na zákazníka dělá ze společnosti Alberon kvalitního partnera v oblasti poskytování Internetu a dalších IT služeb.

Tomáš Moravec, VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o.