• 17. 04. 2024

  Instalujeme optickou kabeláž v Letohradě na Kunčicích v lokalitě Za humny.

 • 20. 11. 2023

  Dnes jsme zprovoznili datovou optickou linku do nového sídla firmy Mecawell v Dlouhoňovicích.

 • 08. 11. 2023

  V Žamberku jsme včera nainstalovali optický kabel z ulice Klostermannovy, Havlenovy až do ulice Hluboká č.p.97. Tato trasa je pro nás historicky významná, neboť v čp.97 před 30 lety Alberon začal poskytovat služby svým zákazníkům.

 • 20. 10. 2023

  V Lichkově jsme dokončili další etapu budování optické sítě v celkové délce cca 500m.

 • 20. 10. 2023

  V Žamberku jsme dokončili instalace optických sítí v Havlenově a Tyršově ulici.Mikrovlnné připojení - důležité informace

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu, právo na paušální náhradu

Poskytovatel je povinen zajistit, aby každý zákazník, který o to požádá, mohl změnit poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky možné. V případě, že se zákazník rozhodne změnit poskytovatele služby přístupu k internetu, je poskytovatel povinen poskytnout mu před touto změnou a v jejím průběhu odpovídající informace. Poskytovatel (stávající) je povinen spolupracovat s přejímajícím poskytovatelem služby přístupu k internetu na zajištění změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Smlouva při změně poskytovatele služby přístupu k internetu zanikne dnem, kdy došlo k ukončení procesu změny poskytovatele služby, nebude-li dohodnuto se zákazníkem jinak. Opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu je povinen poskytovat své služby za stejných podmínek až do doby, kdy jsou aktivovány služby přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu. Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele služby přístupu k internetu nesmí přesáhnout 1 pracovní den. Nezbytné úkony související se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu provádí přejímající nebo opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu na své náklady.

Zákazník má právo na paušální náhradu stanovenou právními předpisy, pokud dojde ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním nebo dojde ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Způsob určení výše paušální náhrady a způsob uveřejnění informací o právu na paušální náhradu stanoví vyhláška č. 529/2021 Sb., o určení výše paušální náhrady v souvislosti se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu, v platném znění. Právo na náhradu škody podle občanského zákoníku není paušální náhradou dotčeno.

Podrobné informace ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu jsou obsaženy v čl. VIII. obchodních podmínek poskytovatele služeb.